prisiųsti

prisiųsti
prisių̃sti, prisiuñčia, prìsiuntė tr. K, Rtr, NdŽ, 1; Q657, I, LL94 1. atsiųsti daug ko: Tėvas prìsiuntė visokių rūbų, pripirko žemės Dgč. 2. (sl.?) KlK18,7 žr. atsiųsti 1: Prisiųsk man savo angelą, kad tas mane užstotų prš. 3. (sl.?) žr. atsiųsti 2: Kas dovanas prìsiuntė mošelei? Ml. Prisių̃sti paštu NdŽ. | refl. tr. NdŽ. 4. (sl.?) žr. atsiųsti 4: Kad tau smertį prisių̃stų greičiau! J. \ siųsti; apsiųsti; atsiųsti; dasiųsti; įsiųsti; išsiųsti; nusiųsti; pasiųsti; parsiųsti; persiųsti; prasiųsti; prisiųsti; susiųsti; užsiųsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • prisiusti — prisiùsti 1. intr. NdŽ gana ilgai siusti, būti įsiutusiam, įtūžusiam. 2. refl. NdŽ užtektinai prisidūkti, prisišėlioti: Tura laiko [vaikai], galia prisisiùsti Rdn. Ko čia (troboje) dar siunti, galėjai i lauke prisisiùsti Ms. Jaunysto[je]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisiųsti — prisių̃sti vksm. Prisiuñčia jám tėvai̇̃ visókių gėrýbių …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prisiuntimas — prisiuntìmas sm. (2) 1. Rtr, NdŽ → prisiųsti 1. ×2. NdŽ → prisiųsti 2, 3. siuntimas; apsiuntimas; atsiuntimas; išsiuntimas; nusiuntimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiusti — apsiùsti intr. Rtr; Sut, LVI129 1. Zp apsirgti pasiutimo liga: Šuva apsiùto Ds. 2. J, Grg įdūkti, įšėlti: Oi ans yra apsiùtęs! Kl. Jau tikrai mano vyras apsiùto Klt. Visi vaikai kap apsiùto – neleidžia tėvui ženyties! Ml. Bet anys apsiuto ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiųsti — apsių̃sti, apsiuñčia, àpsiuntė tr. Rtr; Q81, MP179, Sut 1. Aplinkui siųsti, apsiųsti LL116. 2. visiems ar daugeliui nusiųsti, tam tikromis priemonėmis įteikti: Àpsiunčiau į skridinį gromatas apie smertį savo genties J. Daugumui [vokiečiai]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiusti — atsiùsti intr. atsišėlti: ^ Nesiutęs apželdamas, gavo atsiusti žildamas Vaižg. siusti; apsiusti; atsiusti; įsiusti; išsiusti; nusiusti; pasiusti; persiusti; prasiusti; prisiusti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiųsti — atsių̃sti, atsiuñčia, àtsiuntė tr. K, Š, Rtr, DŽ1; H, R, Sut, I 1. DŽ paliepti ateiti, atvykti: Atsiųsk vaikų kurį J.Jabl. Jis manęspi jį atsiuntė CII632. Atmisiųsk, meldžiu, vieną iš vaikų Ch2Kar4,22. Atàsiuntė paklaust, kiek mokėt Klt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasiųsti — ×dasių̃sti, dasiuñčia, dàsiuntė (hibr.) žr. atsiųsti 4: Kap nevaikščiosiu, tai kad Dievas smertį greičiau dasių̃st! Dglš. siųsti; apsiųsti; atsiųsti; dasiųsti; įsiųsti; išsiųsti; nusiųsti; pasiųsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškakti — 1 iškàkti 1. intr. SD41, B, R iškeliauti, išvykti; patekti: Tėvas savo dukterim niekur neduoda iškàkti Brt. Jis iškako kažkur į provinciją Vv. Iškankù į miestą R127. Iškãko į didelę girią Sch242. Tuo tarpu ūkininkas iškako mugėsna Blv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsiusti — išsiùsti intr. Rtr; Sut, M žr. pasiusti: 1. Sv, Slk Aniemet buvo lapių išsiùtusių Strn. Išsiùtęs vilkas skykt par tvorą i sudraskė bobą smertin Klt. Boba girta tai blogiau negu katė išsiutus Švnč. 2. Kai kokios [naminės degtinės] prigersi, tai …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”